Abteilungsleitung

Alexandra Tinner v/o Fera

E-mail

Pfadibeitritt 2003
Geburtsjahr 1995
Beruf Studentin
Hobbys Pfadi, Unihockey, Snowboard
Marco Merlato v/o Atari

E-mail

Pfadibeitritt 2002
Geburtsjahr 1995
Beruf Schreiner
Hobbys Pfadi, Klettern
Manuel Juon v/o Kumulus

E-mail

Pfadibeitritt 2002
Geburtsjahr 1994
Beruf Primarlehrer
Hobbys Pfadi, Feuerwehr